ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2564-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • English Program
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ
 • 24-28 เม.ย. 64 8 พ.ค. 64
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) ม.4
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ
 • 24-28 เม.ย. 64 9 พ.ค. 64