ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • Gifted ม.1
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • English Program ม.1
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
 • 11-12 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66
    มัธยมปลาย
   
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนทั่วไป ม.4
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66