ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • Gifted ม.1
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • English Program ม.1
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
    มัธยมปลาย
   
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66