ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
  • Gifted ม.1
  • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
     
  • English Program ม.1
  • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
     
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
  • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
     
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
  • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
     
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
  • 11-12 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66
      มัธยมปลาย
     
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
     
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.4
  • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66