ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แจ้งความจำนง Online :: ประจำปีการศึกษา 2566(เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ระบบแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ Online

ประจำปีการศึกษา 2566

กรอกข้อมูล
   
เลขบัตรประชาชน : 
กรณีที่เป็นต่างชาติ
ให้กรอก 0-0000-00000-00-0
วันเดือนปีเกิด :